Achega Atención Domiciliaria

- servizos psicosociais
- servizos sanitarios
- servizos de caracter persoal
- servizos domésticos
- servizo de canguraxe
- servizos de caracter ténico complementario- Supervisión e administración de medicamentos.
- Pequenas curas.
- Control de diabetes e tensión.
- Control de temperatura corporal.