Achega Atención Domiciliaria

- servizos psicosociais
- servizos sanitarios
- servizos de caracter persoal
- servizos domésticos
- servizo de canguraxe
- servizos de caracter ténico complementario- Acompañamento hospitalario
- Acompañamento fóra do fogar para a realización de diferentes
  xestións como visitas médicas, farmacia, tramitación de outros
  documentos e outras análogas.
- Facilitación de actividades de ocio dentro e fóra do fogar, tales
  como a lectura, paseos, acompañamento ó cine...
- Respiro familiar dirixido fundamentalmente ao descanso das familias
  para favorecer o benestar emocional e físico tanto dos coidadores
  como das persoas dependentes.