Achega Atención Domiciliaria

- servizos psicosociais
- servizos sanitarios
- servizos de caracter persoal
- servizos domésticos
- servizo de canguraxe
- servizos de caracter ténico complementario- Aseo e hixene persoal.
- Levantarse e deitarse.
- Vestirse e desvestirse.
- Comer.
- Mobilización dentro do fogar.
- Perruquería e barbería.
- Podoloxía.
- Fisioterapia e asesoramento a domicilio.