Achega Atención Domiciliaria

- servizos psicosociais
- servizos sanitarios
- servizos de caracter persoal
- servizos domésticos
- servizo de canguraxe
- servizos de caracter ténico complementario- Aseo e hixene persoal.
- A alimentación: compra e preparación do alimento no fogar.
- A roupa: lavala, pasarlle o ferro e ordeala.
- Limpeza da vivenda.