Achega Atención Domiciliaria

Os servizos que ofrece ACHEGA Atención Domiciliaria van dirixidos a todas aquelas persoas que se atopan nunha situación de dependencia a corto, medio ou longo prazo; para todas as idades e niveis económicos.

- servizos psicosociais
- servizos sanitarios
- servizos de caracter persoal
- servizos domésticos
- servizo de canguraxe
- servizos de caracter ténico complementario