Achega Atención Domiciliaria Ana Lorena

Lorena Fernández Bouzas
Diplomada en Educación Social (Universidade de Santiago de Compostela).
Monitora de Tempo de Lecer (Cruz Vermella).
Auxiliar de Axuda a Domicilio (Fesán).

Experiencia profesional:
Educadora responsable da execución e avaliación dos proxectos enmarcados na área de sensibilización dentro da organización Médicos do Mundo Galicia (2006/08).
Formadora "Curso de Auxiliar de Axuda no Fogar" (Plan FIP - Concello de Ribadumia, 2009).