Aviso Legal


CONDICIONS XERAIS DO USO DO SITIO WEB DE ACHEGA ATENCION DOMICILIARIA S.L.

Achega Atención Domiciliaria S.L. (Achega a continuación) residente en Rúa San Mauro n º 14 - Primero F - C.P. 36620 Vilanova de Arousa - Pontevedra (PO) ofrece no seu contido www.achega.org determinado sitio web para obter información sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente ol uso do sitio web de ACHEGA por parte dos USUARIOS que accedan o mesmo. Estas condicións serán expostas para os usuarios do sitio www.achega.org en cada unha das páxinas, para ser lido, impreso, enchido e acepto, de modo que o usuario o introducir os seus datos nun formulario desta web teña presente as condicións xerais e os seus dereitos e obrigas.

Achega acceso website implica a aceptación sen reservas dos termos de uso afirma que o usuario entender plenamente. O usuario comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos dispoñibles polos mesmos para a realización de actividades contrarias á lei e respectar sempre as condicións xerais.

PRIMEIRA .- O sitio web de Achega está producido por unha banda, a fin de ofrecer a terceiros información sobre as súas actividades e, por outra banda, ofrecer aos usuarios a posibilidade de poñerse en contacto con Achega para solicitar máis información.

SEGUNDA .- Achega non garante a dispoñibilidade e operatividade continua do portal, os servizos, eo seu contido, se é razoablemente posible, previamente Achega avisará da interrupción do seu funcionamento. Achega non se responsabiliza por danos ou prexuízos de calquera natureza que pode ser debido á falta de dispoñibilidade ou continuidade do portal ou calquera dos seus servicios, ou de problemas no acceso a varios sitios do portal ou aquelas en que certos servizos son prestados.

TERCEIRO .- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

3.1 .- A non utilización do sitio web Achega realizar a inscrición obrigatoria dos usuarios, a menos que o usuario desexa utilizar o formulario existente www.achega.org contacto, o que esixe para rexistrar que abrangue un formulario básico. Esta subscrición está suxeita a condicións específicas. As condicións de acceso e utilización deste sitio é estritamente regulado pola lei e do principio da boa fe, comprometéndose o usuario a facer bo uso da web.

Achega garante a confidencialidade da información proporcionada polos usuarios, segundo establecido na lexislación sobre a protección de datos persoais e servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico.

Achega conformidade coa lexislación vixente sobre protección de datos, tendo tomado os recursos administrativos e técnicos para garantir a seguridade dos datos persoais que recollen.

Neste sentido, o usuario é introducir e dá o seu consentimento libre, específica e informada para a incorporación dos seus datos a varios ficheiros de ordenador ou non propiedade da Achega Asistencia Domicialiaria s.l. residente en Rúa San Mauro n º 14 - Primero F - C.P. 36620 Vilanova de Arousa - Pontevedra (PO), debidamente rexistrado no Rexistro Xeral de Protección de Datos Persoais para o procesamento automático de datos, a fin de satisfacer unha solicitude de información de interese sobre os servizos ofrecidos pola Achega por a través do sitio web e para permitir a comunicación con vostede, incluíndo as comunicacións comerciais.

O usuario declara que todas as informacións facilitadas por el son verdadeiras e correctas e comprométese a notificar os cambios que ocorran a Achega.

política de privacidade Achega garante o usuario a posibilidade de exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, notificado sl Homecare Achega enviando un correo electrónico ao enderezo de correo electrónico concreto info@achega.org lei declarando que pretende exercer ou Tel 986 009 653.

3.2.- están prohibidos todos os actos que viole a lei, os dereitos ou intereses de terceiros: dereito á privacidade, a protección de datos, etc propiedade intelectual. Achega prohibe expresamente o seguinte:

3.2.1.- Executar accións que se poidan producir no sitio web ou a través del, por calquera medio de calquera tipo de dano aos sistemas de partidos Achega ou terceiros.

3.2.2.- Realizar sen a debida autorización de publicidade ou información comercial, directa ou encapotada, enviar correo-e masiva (spam) ou o envío de mensaxes grandes para bloquear servidores da rede (mail bombing ").

3.3.- Achega pode interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á lei, boa fe ou destas condicións xerais - ver cláusula quinta.

CUARTA.- Contidos: O contido incorporados neste sitio web foron deseñados e incluídos:

4.1.- Achega utilizando fontes internas e externas, para que Achega o único responsable do contido desenvolvido internamente.

4.2 .- Achega resérvase o dereito de modificar en calquera momento o contido dispoñible na súa páxina web.

QUINTO. - RESPONSABILIDADE.

5.1 .- Achega en ningún caso será responsable de:

5.1.1 .- As fallas e os incidentes que se poidan producir nas comunicacións, transmisións deformada ou incompleta, de modo que non hai garantía de que os servizos de Internet constantemente operativos.

5.1.2 .- A partir da produción de calquera dano que poida causar aos usuarios ou terceiro no sitio web.

5.2.- Achega resérvase o dereito de rescindir o seu acceso, sen aviso previo, pola súa propia e permanente ou temporal para garantir a efectiva responsabilidade de calquera dano que poida ocorrer. É Achega traballo e comunicarse á autoridade competente no momento do coñecemento deses incidentes que ten real de que os danos son calquera tipo de actividade ilegal.

SEXTA. - DEREITOS DE AUTOR E DA MARCA

Todo o contido e os nomes, logos, marcas rexistradas e bases de datos accesibles nas páxinas web do Portal está suxeita a dereitos de propiedade industrial e intelectual Achega, e na falta dos seus respectivos donos. En calquera caso, o acceso ás páxinas web do Portal implica ningunha renuncia, transferencia ou venda de todo ou parte destes dereitos, nin confire ningún dereito de usar, modificar, uso, reprodución, distribución ou comunicación pública dos contidos ou propiedade industrial, sen previa e expresa autorización concedida especialmente para o efecto polo Achega ou seus propietarios, agás o dereito de ver e facer copias para uso persoal e exclusivo do usuario, que será sempre exercida de conformidade cos principios da boa fe e da lexislación aplicable.

Achega é unha marca rexistrada. A utilización de calquera medios utilizados pola marca Achega, que inclúe tanto o nome eo logotipo, salvo consentimento expreso de Achega.

Todos os dereitos reservados. Ademais do sitio de Achega, o contido propio, programación web, deseño do sitio web é totalmente protexido por dereitos de autor, está expresamente prohibida calquera reprodución, comunicación, distribución e transformación deses elementos protexidos consentimento, salvo expresa de Achega.

SÉTIMO. - XURISDICCIÓN E LEXISLACIÓN APLICABLE

As presentes condicións xerais son rexidos polas leis ESPAÑOL. Son competentes para dirimir os litixios ou conflitos derivados destas condicións xerais Cambados Tribunais USUARIO expresa renuncia a calquera outro foro que puidese corresponder.

OITAVA. - No caso de calquera disposición do presente documento é declarada ilegal, as restantes disposicións permanecerán en vigor e deben ser interpretados tendo en conta a vontade das partes ea finalidade mesma das presentes condicións. Achega non pode exercitar ningún dos dereitos e facultades conferidos neste documento que non implica ningunha dimisión do mesmo a menos que o recoñecemento explícito por Achega.

ACHEGA Atención Domiciliaria
Calexón Loureiro nº 1
Esq. Bouza Martín, Baixo 1
36636 Barrantes (Ribadumia)
Pontevedra